.: نگين تا این لحظه ، 11 سال و 10 ماه و 19 روز سن دارد :.
.: محمد حسین تا این لحظه ، 2 سال و 25 روز سن دارد :.