.: نگين تا این لحظه ، 11 سال و 9 ماه و 15 روز سن دارد :.
.: محمد حسین تا این لحظه ، 1 سال و 11 ماه و 21 روز سن دارد :.