.: نگين تا این لحظه ، 12 سال و 4 ماه و 7 روز سن دارد :.
.: محمد حسین تا این لحظه ، 2 سال و 6 ماه و 13 روز سن دارد :.