.: نگين تا این لحظه ، 12 سال و 13 روز سن دارد :.
.: محمد حسین تا این لحظه ، 2 سال و 2 ماه و 19 روز سن دارد :.