.: نگين تا این لحظه ، 12 سال و 5 ماه و 29 روز سن دارد :.
.: محمد حسین تا این لحظه ، 2 سال و 8 ماه و 5 روز سن دارد :.