.: نگين تا این لحظه ، 11 سال و 7 ماه و 7 روز سن دارد :.
.: محمد حسین تا این لحظه ، 1 سال و 9 ماه و 13 روز سن دارد :.