.: نگين تا این لحظه ، 12 سال و 2 ماه و 4 روز سن دارد :.
.: محمد حسین تا این لحظه ، 2 سال و 4 ماه و 10 روز سن دارد :.