نگین و محمد حسین

شعرهای کودکانه

1393/10/9 14:02
14,013 بازدید
اشتراک گذاری

اشعار در ادامه مطلب

و حالا شعر کودکانه

جوجه جوجه طلایی

جوجه جوجه طلائی     نوکت سرخ و حنائی

 

تخم خود را شکستی     چگونه بیرون جستی

 

گفتا جایم تنگ بود       دیوارش از سنگ بود

 

نه پنجره نه در داشت   نه کس ز من خبر داشت

 

دادم به خود یک تکان   مثل رستم قهرمان

 

تخم خودرا شکستم       اینجوری بیرون جستم

 

 

کفشدوزک

 

کفشدوزک کوچولو

 

حسابی غصه داره

 

چون که برای دوختن

 

دیگه کفشی نداره

 

سوزنشو گذاشته

 

کنار گل تو باغچه

 

کاشکی براش بیارن

 

یه لنگه کفش کهنه

 

نخهاشو قیچی کرده

 

تا که باشه آماده

 

وقتی کفشی نداره

 

نخها چه سودی داره

 

از اون دورا میادش

 

انگار صدای خش خش

 

داره میاد هزارپا

 

با یه بخچه رو دوشش

 

تو بخچه اش گذاشته

 

هزار تا کفش پاره

 

حالا دیگه کفشدوزک

 

هیچ غصه ای نداره

 

موش و خرگوش

 

خرگوش ناز کجایی ؟

آی گوش دراز کجایی؟

قایم نشو زیر زمین

بیا بیرون  منو ببین

من موش دم درازم

به این دمم می نازم

تو هم که گوش درازی

به اون گوشات می نازی

حالا بیا  ناز  نکن

اون چشاتو باز بکن

اینقد نباش گیج و ویج

برات آوردم هویج

بخور و با من بازی کن

 دل کوچیکمو راضی کن

 

 

 

 

شعر ... مادر بزرگ ... عروسک من ... پیشی کوچولو

 

عروسک من

عروسک قشنگم

خوشگله مثل ماهه

چشاش به رنگ آبی

موهای اون سیاهه

با دوتا چشم ‌آبی

دنیا رو اون می بینه

وقتی که خسته میشه

رو دامنم می شینه

عروسک قشنگم

دستشو داد به دستم

بهش میگم عزیزم

من مامان تو هستم

 

 

پیشی کوچولو

پیشی کوچولو دوست داره

غذاش چرب و لذیذ باشه

یه ماهی کباب شده

درسته روی میز باشه

پیشی کوچولو دوست داره

زرنگ و باهوش باشه

هر روز واسه صبحونه ش

صاحب یک موش باشه

پیشی کوچولو دوست داره

میومیو صداکنه

سرش رو بالا بگیره

به آسمون نگا کنه

پیشی کوچولو دوست داره

رو پشت بوم راه بره

از اونجا تا آسمون

تا کره ی ماه بره

پیشی کوچولو دوست داره

روز توی آفتاب باشه

شب که هوا تاریکه

زیرِ نور مهتاب باشه

مادر بزرگ

مامان بزرگ تو خوب و مهربونی

کاشکی بیای همش پیشم بمونی

برای من قصه های قشنگ بگی

قصه ی مرد باغبون با گل رنگارنگ بگی

موهات به رنگ برفای سفیده

نگاه تو پر از عشق و امیده

مامان بزرگ دوستت دارم یه عالمه

هرچی بگم دوستت دارم بازم کمه

 

شعر مهمونی ... چشمک بزن ستاره ... باران

 

مهمونی

کنار گل تو باغچه

نشستن دو تا زنبور

یه مهمونی گرفتن

با یه دونه ی انگور

خانوم و آقا مورچه

رد میشدن از اونجا

زنبورای مهربون

صدا زدن بفرما!

شاپرک و کفشدوزک

می پریدن رو گلها

زنبورا ی مهربون

صدازدن بفرما!

کنار باغچه حالا

زیاد شدن مهمونا

مورچه ها و کفشدوزک

شاپرک و زنبورا

یه مهمونی گنده

دادن اون دو تا زنبور

منم بردم براشون

دو تا خوشه ی انگور

چشمک بزن ستاره

شد ابر پاره پاره             چشمک بزن ستاره

کردی دل مرا شاد           تابان شدی دوباره

دیدی که دارمت دوست      کردی به من اشاره  

در روز ناپدیدی                  شب مایه امیدی    

در ابرهای تیره                چون نقطه سپیدی

دیدی که دارمت دوست     کردی به من اشاره

چشمک بزن ستاره        از من مکن کناره

 

باران

باز برای آسمون

              از راه رسید یه مهمون

یه ابر چاق سیاه

              با خنده های قاه قاه

ابرِسیاه شیطون

             دوید توی آسمون

نشست کنار خورشید

     دامنشو روش کشید

آسمونو سیاه کرد

          خنده ای قاه قاه کرد

خورشید به ابر نیگا کرد

     پرنده رو صدا کرد

پرنده زود پر کشید

           رفت تا به ابرک رسید

پاهاشو قلقلک کرد

           به خنده هاش کمک کرد

ابر سیاه هی خندید

       اشک چشاشو ندید

خنده ی ابر بارون شد

         خورشید خانوم خندون شد

 

 

 

 

بای

 

 

 

 

 

پدربزرگ

با صورتی مهربون

نشسته روی ایوون

از گل یاس و پونه

پدر بزرگ میخونه

می گه برای زری

قصه دیو و پری

قصه سنجاب و ماه

قورباغه توی چاه

حرفاش همیشه حرفه

موهاش برنگ برفه

با اون لبای خندون

دوستش دارم فراوون

پری شهر قصه ها

 

شعر :‌خونه ی ما تو باغه

سلام دوستای گلم بازم یه شعر کودکانه می نویسم 

 

خونه ی ما توباغــــــــــــــــــــــــــــه   

              پر از شمع و چراغــــــــــــــــــــــــــــه

تنور خونه ی مـــــــــــــــــــــــــــــــا   

               همیشه داغ داغـــــــــــــــــــــــــــــه

اسم من اردلانــــــــــــــــــــــــــــــه    

              بابایم باغبانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

اون چه منو جونمیـــــــــــــــــــــــده         

        خنده های مامانـــــــــــــــــــــــــــــه

مامان مــــــــــــــــــــــــــــــن عزیزه    

              دست و پایش تمیــــــــــــــــــــــــزه

حیات ما تمیــــــــــــــــــــــــــــــــــزه     

            گلهایش ریزه ریزه ریـــــــــــــــــــــزه

به شاخه هاش دست نــــــــــــــــزن                

 شکوفه هاش می ریـــــــــــــــــــزه

یکطرفش سوسنــــــــــــــــــــــــــه          

         همش برای منــــــــــــــــــــــــــــه

آن طرف دیگـــــــــــــــــــــــــــــرش           

         مال داداش حســــــــــــــــــــــــنه

وقتی گلهای قشنـــــــــــــــــــگ              

        غنچه ها وامی کننـــــــــــــــــــد

شبا ستاره و مــــــــــــــــــــــــــاه                   

  به اونه نگــاه می کننــــــــــــــــد

درختایش بلنـــــــــــــــــــــــــــــده                   

  میوه هاش متل قنــــــــــــــــــــد

لابه لای شاخه هــــــــــــــــــــــاش           

        پر از مرغ و پرنــــــــــــــــــــــــــده

تو حوض خونه ی مــــــــــــــــــــا                 

       ماه و ستاره پیــــــــــــــــــــــــدا

پرنده ها می شوینـــــــــــــــــــــد               

      بال و پرشون این جـــــــــــــــــــــا

دوستان به من می گــــــــــــــــن                  

   همه از من راضیـــــــــــــــــــــــــن

حتی کلاغا با مــــــــــــــــــــــــــن                 

    رفیق و هم بازیـــــــــــــــــــــــــــن

پدر بزرگ با خنـــــــــــــــــــــــــــده                

    به یاکریم دون مـــــــــــــــــی ده

یا کریم هم برایـــــــــــــــــــــــــــش               

    بالــــــــــــشو تکون مـــــــــــی ده

مادر بزرگ خــــــــــــــــــــوش رو                  

     داره بادام و گــــــــــــــــــــــــــــردو

هر وقت منو می بینــــــــــــــه                   

      پر می کنه جیبامـــــــــــــــــــــــــو

میگه پسر کوچولــــــــــــــــــــو                   

      تنهایی جایی نــــــــــــــــــــــــــــرو

تو این دور و زمونــــــــــــــــــــــه                        

 خدانگـــــــــــــه دار تـــــــــــــــــــــو

 

 

ماشین زنبور

 

اتل متل ماشین زنبور اومد

تند و سریع زباغ انگور اومد

همراه خود انگور تازه آورد

تازه تر از باغ مغازه آورد

آخ که چه قدر انگور اون شیرینه

خداکنه یه وقت منو نبینه

وگرنه دعوا می کنه زنبوره

می گه فقط مال منه انگوره

 

 

حسنی تو خواب راه می رفت

 

اتل متل حسنی تو خواب راه می رفت

داشت دوباره به خونه ماه می رفت

پیاده بود او ؟ نه بابا سواره

سوار چی ؟  قایق ابر پاره

تند و سریع به خونه ماه رسید

ستاره شد صورت ماه رو بوسید

حسنی حالا تو باغ آسمونه

دلش می خواد کنار ماه بمونه

 

 

شعر کودکانه به نام خروس بی سواد

.

.

.

 

 

اتل متل خروسه بی سواده

کسی تو ده سواد یادش نداده

تنبلی کرده ؟ نه بابا زرنگه

با تنبلی هر روز  و شب می جنگه

سحر که شد قوقولی قوقول می خونه

دوست نداره کسی تو خواب بمونه

دلش می خواد پاییز بره مدرسه

حیف که کمی از روباه می ترسه

..

..

.

 

ماچ

قلب

 

 

 

 

 

حسنی شاگرد اوله

حسنی ببین صدای چیه  تعجب 

 پشت در حیاط کیه

ببین کیه درمی زنه

می خواد به ما سربزنه

 صدای اشنا بود

مملی ناقلا بود

حسنی که در رووا کرد

 مملی  اونو صدا کرد

حسنی بریم به رود خونه

فرار کنیم از تو خونه

بریم به صحرا و دشت

 یه بازی خوب مشت

مملی برو من نمی ام

همین کلام ختم کلام

 چرا نمی ای به بازی

 تو که یه رفیق نازی

الان چه وقت بازیه

 اقا مملی حرفا چیه

می خوام تو خونه بمونم

چونکه می خوام درس بخونم

 حسنی می ره به مدرسه

 سر کلاس هندسه

مملی تکوچه ها وله

 حسنی شاگرد اوله

 

 

دست نی نی لای در

 

نی نی همیشه دستش لای درها می مو نه

انگشت شصتش امروز مونده لای در خونه

دردش گرفت و محکم زد یه لگد به اون در

پاش درد گرفت با این کار شد حال او خراب تر

صدای جیغ دادش رسید به گوش با با ش

با باش اومد به اون گفت بچه چته آروم باش

نی نی ساکت شد امایه فکری توی سر داشت

دعا می کرد چه خوب بود خونه وقط یه در داشت 

 

موهای سفید بابایی

 

نی نی کوچولو با بابا ش بازی می کرد می خندید 

تا این که بین موهاش چند تا  موی سفید دید 

فکر کرد که دیگه با با ش پیر شده و می میره 

احساس می کرد که خیلی د لش داره می گیره  

نی نی به گریه افتاد ولی با با ش می خندید 

اشک نی نی رو پاک کرد صورت اونو بوسید 

می گفت  بخند عزیزم هنوز یه  زره پیرم 

 شاید که تا هزار سا ل زنده باشم نمی رم 

 

توپ نی نی

 

  نی نی کو چولو یه توپ داشت به رنگ قرمز وزرد  قلبقلب       

یه روز که رفت تو کوچه اونو تو بازی گم کردناراحتناراحت

فکر می کنه که توپش پیدا نمی شه دیگه

     

نی نی توی خیالش  ساخته هزا ر تا قصه فرشتهفرشته

هی با خودش تو خونه  حرف میزنه با قصه گریهگریه

از دست من فرار کرد چون بچه ای بدم من

از بس که توی بازی لگد به اون زدم من    

ای توپ نازنینم برگرد بیا به خونه

فقط قلت می دم من خدا خودش می دونه

 

 

 

 

حیوا نات

خانم بز ناقلا شیطان                                                   

   رفته برای چرا  اوه                                            

چه قدر شاد وشنگوله  لبخند               

                        تو گردنش زنگوله            

 

 

  

 

         خروس می خونه آواز   دلقک                                 

بال هاشو می کنه باز               

     قو قولی قو قو می خونه

                صبح شده اون می  دونه                            

    خانم مرغوجوجه هاش 

       هستند همیشه با هاش                                                            

    زندگی شون چه ساده   

  هستند  یه   خانواده  

 

                                

 

سگ حیوونی باوفاست

       

                       جاش توی باغ وصحراست

                         

                                           غذای او استخون

                              

                                                     با صاحبش مهربون

 

                                  

                                

ببر زرنگ وبزرگ

 

                  که هست قوی تر از گرگ

                 

                                   خونه ی اون تو بیشه

                                 

                                                   شکار چیه همیشه

 

 

 

 

این جوجه ی خیلی داناست

                                             زرنگ  و ناقلاست

بال های  اون  قشنگه

                                             پرهاش نارنجی رنگه

می خوره  آب  و  دونه

                                             می پره توی لونه           

  با دوستاش هست مهربون              

                                             همیشه  شاد و خندون خنده

 

 

  

خواب که بودم یه هاپو

 هاپ وهاپ و هاپ اومد تو

 رسید به رختخوابم

 فوری دوید توخوابمتعجب

 رفت و  رسید به پیشی

 گفت زن من نمی شیخندهخنده

پیشی ولی فرار کردشیطان

 خوابم رو خنده دار کرد

قهقههقهقههقهقههقهقههقهقههقهقههقهقههقهقههقهقههقهقههقهقههقهقههقهقههقهقههقهقهه 

 

از پشت کوه دوباره
خورشید خانوم در اومد
با کفشای طلا و
پیرهنی از زر اومد
آهسته تو آسمون
چرخی زد و هی خندید
ستاره ها رو آروم
از توی آسمون چید
با دستای قشنگش
ابرا رو جابه جا کرد
از اون بالا با شادی
به آدما نیگا کرد
دامنشو تکون داد
رو خونه ها نور پاشید
آدمها خوشحال شدن
خورشید بااونها خندید

 

نی نی کوچولو میآره
آلبوم عکس ها شونو
می بینه دونه دونه
عکس های توی اونو
میبینه توی عکسی
مامان جونش عروسه
نشسته پیش داماد
میخواد اونو ببوسه
داماد کیه؟ باباشه
نی نی تو پولی میخنده
اما لجش میگیره
زود آلبومو میبنده
میگه مامان نمیخوام
تو بابا مو ببوسی
چرا نکری دعوت
منو به این عروسی

 

یک بچه ماهی در حوض ما بود
از صبح تا شب کارش شنا بود
او خانه ای داشت در حوض کوچک
پیراهنش بود از جنس پولک

 

دویدم و دویدم,
به قلکم رسیدم
زدم اون رو شکستم تا پول بیاد تو دستم
,هیچی نبود تو قلک به جز یک سوسک کوچک
سوسکه بگم چی کار کرد؟
ترسیدوزود فرار کرد
خونه ی اون خراب شد
دلم براش کباب شد
دویدم و دویدم,
رفتم برای سوسکه یک قلک نو خریدم

كبوتر ناز من تنها نشسته
دلم براش مي سوزه بالش شكسته
به من نگاه مي كنه ساكت و خسته
مامان جون مهربون بالش رو بسته
كبوتر ناز نازي خوب مي شي فردا
دوباره پر مي كشي به اسمونها

 

عروسك قشنگم
دخترك زرنگم
هنوز تو رختخوابي
اخه چقدر ميخوابي
پاشو تولدته
تولد خودته
عروسكم بهارك
تولدت مبارك

 

بخواب بخواب نازی جون چشم سیاتو قربون
خورشید خانم خوابیده مهتاب به روش تابیده
بخواب بخواب نازی جون چشم سیا تو قربون

 

حاجي لك لك رو بلندي
چي ميخوري؟ نون قندي
مال من كو؟پيشي برده
اگه پيشيو ببينم سر دمشو ميچينم

 

مامانه كفگير به دست هاي هاي
دسته ي كفگير شكست هاي هاي
بگو به بابا كه بره بازار
بخره دسته واسه كفگير واسه كفگير
من برات هر چي ميپختم همه عملت بود همه عملت بود
تو برام هر چي ميپختي همه كتلت بود همه كتلت بود

------------

ماسه تا دختر خاله میرویم خونه خاله
میخوریم چلو کباب
میپریم تو رختخواب
رختخواب پاره میشه به مامان گفته میشه
کتک ها خورده میشه

-------------

اون نی نی رو میبینی
دست میزنه به بینی
دوستش نمیشه نی نی

----------------

يادت مياد تو ميدون پياز مي كشاتيم
پيازمون خراب بود ، مشتري داشتيم
مشتريمون كچل بود دوستش نداشتيم ، دوستش نداشتيم
ما دو تا دختر خاله ، ميريم خونه خاله
ميخوريم گوشت و جيگر ، ميزنيم به همديگه
آب دريا خنكه پسرخاله بادكنكه ، فوتش كنيم مي تركه

 

خرگوش من چه نازه
گوشاش چق درازه
مثل بخاری گرمه
چه خوشگلو چه نرمه
دستاشو پیش میاره
به روی هم میزاره
میخوره برگ کاهو
میپره مثل آهو

---------
داداش من خوابیده
لحاف رو روش کشیده
تو خواب داره میخنده
کی دیده کی شنیده
شاید که یه فرشته اومده از آسمون
براش لالایی خونده لبهاشو کرده خندون

-----------------
وقتی میای به خونه خونه چه زیباست
بابای من بهترین بابای دنیاست
بابای خوبم دوست دارم
تو خوبو مهربونی

 

ماهی زرد و سرخ من تو آب شنا می کنه برام
وقتی که نزدیکش می شم دهنشو وا می کنه برام
یه روز به ماهی گفتم بیا باهم بازی کنیم
خنده ای کرد و گفتش ماهی باید تو آب باشه تا همیشه زنده باشه
-------

ای زنبور طلایی >>>>><<<<<< نیش می زنی بلایی
پاشو پاشو بهاره >>>>><<<<<< گل واشده دوباره
برو به باغ و صحرا >>>>><<<<<< عسل بساز برا ما

---------

ستاره مهربون به من نگاه میکنی
اسم ستاره هارو بازم صدا میکنی
دلم میخواد همیشه پیش شما بمونم
کنار یک ستاره تا صبح بیدار بمونم
---------
عروسک قشنگ من قرمز پوشیده
تورختخواب مخمل آبی خوابیده
دیروز مامان رفته بازار اونو خریده
قشنگ تر از عروسکم هیچکس ندیده
عروسک من چشماتو وا کن
وقتی که شب شد اونوقت لالا کن

 

تو چشمای مادرم عکس خودم رو دیدم
چشمای مادرم رو تو دفترم کشیدم
مثل یه آینه بود من اون تو پیدا بودم
اما اخه چطوری تو چشم اون جا شدم
---------
شبا که ما می خوابیم آقا پلیسه بیداره
ما خواب خوش می بینیم اون در فکر شکاره
آقا پلیسه زرنگه
با دشمنا می جنگه

-----------
کلاغه میگه قار قار
ننه اش میگه زهرمار
باباش میگه ولش کن
چادر سیا سرش کن
از خونه بیرونش کن

یکی دیگه اشم اینه:
در خونمون تمیزه
همسایه مون مریضه
بدوبدو دکترش کو
من که خودم دکترم
از همشون بهترم
آب انارش بده
پسته گلابش بده

یکی دیگه
از مدرسه اومدم
رفتم تو آشپزخونه
دیدم مامان آش پخته
هی ریختم
هی خوردم
هی ریختم
هی خوردم
مامان اومد بالا سرم
با ملاقه زد تو سرم
آخ سرمو آخ بدنم

 

مامانم گفته به من
دست تودماغم نکنم
جوجو رو خیس نکنم
توی جوب جیش نکنم
ولی من
دست تو دماغم می کنم
جوجوروخیس می کنم
توی جوب جیش می کنم

یه وقت شماها ازاین کارا نکنید ها!!!
---------------

جوجه جوجه حنایی
نوکش زرد طلایی
نوک می زنی بلایی

---------------
الاغ خوب كد خدا يورتمه مي رفت تو كوچه ها
الاغ خوب و نا زنين
سر در هوا سم در زمين
يالت بلند و پر مو
دمت مثال جارو
يكمي به من سواري مي دي؟
نه كه نمي دم
چرا نمي دي؟
بايد برم بار بيارم ديرم شده عجله دارم
اما تو چي؟ موي بلند روي سياه ناخن دراز واه و واه و واه

صفحه ي بعد
غاز پريد تو استخر
تو اردكي يا غازي؟
من غاز خوش بيانم
مياي بريم به بازي؟
نه كه نمي يام
چرا نمي ياي؟
چون كه من از صبح تا غروب كنار جوب دنبال كار و شست و شو
اما تو چي؟ موي بلند روي سياه ناخن دراز واه و واه و واه

 

توی ده شلمرود حسنی تک وتنها بود
حسنی نگو بلا بگو تنبل تنبلا بگو
موی بلند روی سیاه ناخن دراز واه واه واه
نه فلفلی نه قلقلی نه مرغ زرد کاکلی
هیچکس باهاش رفیق نبود
تنها روی سه پایه نشسته بود توسایه
باباش می گفت حسنی می آیی بریم حموم
نه نمیام نه نمیام
سرتو می خوای اصلاح کنم؟
نه نمی خوام نه نمی خوام

پاییزه پاییزه
برگ از درخت می ریزه
هوا شده کمی سرد
روی زمین پر از برگ


حسنی بی دندون شده
زار و پریشون شده
بی احتیاطی کرده
حالا پشیمون شده
بادندوناش شکسته
بادوم سخت و پسته
مک زده به آبنبات
هی جویده شکلات
قندونو خالی کرده
وای که چه کاری کرده
دونه به دونه دندوناش
خراب شدن یواش یواش

 

اى زنبور طلايي
نيش ميزنى بلايي
باشو باشو بهارة
كل وا شدة دوبارة
برو بة دشت و صحرا
جنكل و كوة و دريا
نيش بزن باز بة كل ها
عسل بساز براى ما

 

صبح كة از خواب با مي شم
اول افتاب با ميكنم
ية كمي ورزش مي كنم
توي باغجة نرمش مي كنم
صدا مي زنم مامان جون
جاي رو بريز تو فنجون
وقتي جاي را نوشيدم
مامانو بابا رو بوسيدم
ميرم بة كودكستان
خوشحال و شاد و خندان

 

عروسك قشنك من قرمز بوشيده
تو رخت خواب مخمل ابيش خوابيده
ية روز مامان رفتة بازار اونو خريده
قشنكتر از عروسكم هيجكس نديده
عروسك من جشماتو باز كن
وقتى كةشب شد,اونوقت لالا كن
بيا بريم توى حياط با من بازى كن
توب بازى و شن بازى و طناب بازى كن

 

تو قفساي باغ وحش
حيووناي رنگارنگ
پرنده هاي كوچولو
ميمون و شير و پلنگ

ميمونه شكلك مياره
مردُم رو خوشحال ميكنه
با يه دونه توپه كوچيك 
تنهايي فوتبال ميكنه

نگاه كن اون خرس رو
وايستاده روي دو پا
خرگوش رو نگاه كنيد
هي ميپره تو هوا

طاووس رو نگاه كنيد 
چه خوشگل و قشنگه
چترشو هي باز ميكنه
ناز و خوش آب و رنگه 


تيک تاک تيک تاک
ساعت اندوه
که مي نوازد
دست و دلت را
چه وزن سنگيني دارد زمان.
تمام آفتاب
فرو افتاده است 
بر تمام خاک
و مي خواهد 
هميشه و اکنون چيزي سنگي يا آينه اي-
از کهکشاني دور شايد
نشانه بگيرد
زمين را
ومرا
که مي پندارم
شير مي بندد
در پستان لالائي مادران
وقتي نمي توان حتي
کودکانه گريست
 


آغاز درخت
همين ايستادن است
با سايه و برگ
که فراهم آمده باشد
سوختبار حظ تماشايي از آن
و آغاز عشق:
همين که نباشي و باشي
 


صبح كه از خواب پا ميشم 
اول آفتاب پا ميشم 
يه كمي ورزش ميكنم
تو باغچه نرمش ميكنم
صدا ميزنم مامان جون 
چايي رو بريز تو فنجون
وقتي چايي رو نوشيدم
مامانو بابارو بوسيدم
ميرم به كودكستان 
خوشحال و شاد و خندان 


باز تلفن زنگ ميزنه 
تو گوشم آهنگ ميزنه 
من گوشيرو برميدارم
ميگم الو سلام دارم
مامان جونم صداش مياد
صداي خنده هاش مياد
از پشت سيم بهم ميگه
بزرگ شدي حالا ديگه
صدآفرين بر پسرم ، برات يه هديه مي خرم 
صدآفرين بر دخترم ، برات يه هديه مي خرم 


توپ سفيدم قشنگيو نازي ، حالا من ميخوام برم به بازي
بازي چه خوبه با بچه هاي خوب ، بازي ميكنم با يه دونه توپ
چون پرت ميكنم توپ سفيدم را ، قل قل ميخوره ميره به هوا
قل قل ميخوره تو زمين ورزش ، يك و دو و سه ، چهار و پنج و شش

 

پاشو پاشو کوچولو
از پنجره نگاه کن
با چشای قشنگت
به منظره نگاه کن
اون بالا بالا خورشید تابیده بر اسمون
یه رشته کوه پایین تر
پایین ترش درختان
نگاه کن اون دوردورا
کبوتری می پرد
شاید برای بلبل
از گل خبر میبرد
_____________
تو دستای مامانم
پیاز تند و تیزه
با چاقو روش می زنه
تا بشه ریزه میزه
چرا مامان گریه کرد
شاید دلش می سوزه
برای اون پیازه

 

خاله من رو صورتش یه عالمه خال داره
از همونا که پینه دوز به روی هر بال داره
می خوام به خاله ام بگم یواشکی یه روزی
خاله جون خال خالی ام مثل یه پینه دوزی

---------------

پيشي پيشي ملوسم

ميخوام تورو ببوسم

مامانم نميذاره

خدايا اين چه كاره

-----------------

یه بز پرید توی اتیش
از سر تا پا جزغاله شد
بیچاره شدبیچاره شد
زنجیر بزها پاره شد

-------------
یه گل دارم قشنگه زیبا و رنگارنگه
با بیلچه ای که داشتم اونو تو باغچه کاشتم
هر روز بهش آب میدادم سایه و افتاب میدادم
حالا دیگه بزرگ زیباست قشنگترین گلای دنیاست

 

وقتی میای به خونه خونه چه زیباست
بابای من قشنگترین بابای دنیاست
بابای خوبم دوست دارم
اخه تو مهربونی
پدر جون مادرجون شما ها همزبونید
الهی همیشه شما پیشم بمونید
------------------

بره ای دارم خیلی قشنگه
بره شیطونو بلا زبرو زرنگه
میره تو صحرا هی میکنه بع
روی سبزه ها هی میکنه بع
بع بع بع
بع بع بع

------------
آقا موشه ای کوچولوی دله
دیدی افتاد دم آخر لای تله
حالا دیگه عمرت به سر اومده
حالا دیگه عمرت به سر اومده
یاد میاد رفته بودی تو دفتر و کتابم
دفتر انشای منو یواشکی جویدی
دسته گلی به آب دادی من خجالت کشیدم

 

توپ سفيدم قشنگيو نازي ، حالا من ميخوام برم به بازي

بازي چه خوبه با بچه هاي خوب ، بازي ميكنم با يه دونه توپ

چون پرت ميكنم توپ سفيدم را ، قل قل ميخوره ميره به هوا

قل قل ميخوره تو زمين ورزش ، يك و دو و سه ، چهار و پنج و شش


باز تلفن زنگ ميزنه
تو گوشم آهنگ ميزنه
من گوشيرو برميدارم
ميگم الو سلام دارم
مامان جونم صداش مياد
صداي خنده هاش مياد
از پشت سيم بهم ميگه
بزرگ شدي حالا ديگه
صدآفرين بر پسرم ، برات يه هديه مي خرم
صدآفرين بر دخترم ، برات يه هديه مي خرم


صبح كه از خواب پا ميشم
اول آفتاب پا ميشم
يه كمي ورزش ميكنم
تو باغچه نرمش ميكنم
صدا ميزنم مامان جون
چايي رو بريز تو فنجون
وقتي چايي رو نوشيدم
مامانو بابارو بوسيدم
ميرم به كودكستان
خوشحال و شاد و خندان

 

تو قفساي باغ وحش
حيووناي رنگارنگ
پرنده هاي كوچولو
ميمون و شير و پلنگ

ميمونه شكلك مياره
مردُم رو خوشحال ميكنه
با يه دونه توپه كوچيك
تنهايي فوتبال ميكنه

نگاه كن اون خرس رو
وايستاده روي دو پا
خرگوش رو نگاه كنيد
هي ميپره تو هوا

طاووس رو نگاه كنيد
چه خوشگل و قشنگه
چترشو هي باز ميكنه
ناز و خوش آب و رنگه

 

مادر خوب و نازم دلم برات تنگ شده
بی تو دیگه این روزها زندگی بی رنگ شده
بگو تو پشت ابرها چکار داری کجایی؟
چرا مثل همیشه کنارم نمیایی
بابا میگه که مامان رفته کنار خدا
من دلم میخواد که زودتر بیام اون بالا
مامان خوب و نازم دوست دارم همیشه
هیشکی توی دنیا برام مامان نمیشه
میام یه روز کنارت تا باهات بازی کنم
شاید بتونم امشب خدا رو راضی کنم

-----------------

يه خروس چاقو چله
نشسته روي پله
پراش چقدر قشنگه
قشنگو رنگارنگه
قوقولي قوقوش ، قوقولي قوقوش بلنده
بالهاشو هي وا ميكنه ميبنده
يه تاج داره رو كله اش
ناخن داره روپنچه اش
چشمهاي ريزي داره
ناخنهاي تيزي داره
خورشيد كه ميره تو خونه
خروسه دلش ميگيره

------------

درواشد و یه جوجه
پرید تومد توکوچه
-جوجه کوچولو تپل مپلو
میای با هم بازی کنیم؟
مامان جوجه : قدقدقدا
برو خونتون تروبه خدا
جوجه ریزه میزه
ببین چقدرتمیزه
اماتوچی؟
موی بلند، روی سیاه ، ناخن دراز، واه واه واه

- آی فلفلی آی قلقلی میان باهم بازی کنیم؟
فلفلی گفت: نه نمیایم
-چرا نمیاین؟
قلقلی گفت: منو داداشمو بابام وعموم
هفته ای دو بار می ریم حموم
اما توچی؟
موی بلند، روی سیاه ، ناخن دراز، واه واه واه

بابش اومد
-حسنی میای بریم حموم؟
-میام میام
-سرتو میخوای اصلاح کنم؟
-میخوام میخوام

حسنی نگو یه دسته گل
ترو تمیز وتپل ومپل
توی ده شلمرود
حسنی دیگه تنها نبود

 

شعر کوک با نام " ماشین زنبور"
اتل متل ماشین زنبور اومد
تند و سریع زباغ انگور اومد
همراه خود انگور تازه آورد
تازه تر از باغ مغازه آورد
آخ که چه قدر انگور اون شیرینه
خداکنه یه وقت منو نبینه
وگرنه دعوا می کنه زنبوره
می گه فقط مال منه انگوره

 

--- مجموعه اشعار کودکانه جدید ---شعر کوکانه به نام "حسنی تو خواب راه می رفت"
اتل متل حسنی تو خواب راه می رفت
داشت دوباره به خونه ماه می رفت
پیاده بود او ؟ نه بابا سواره
سوار چی ؟  قایق ابر پاره
تند و سریع به خونه ماه رسید
ستاره شد صورت ماه رو بوسید
حسنی حالا تو باغ آسمونه
دلش می خواد کنار ماه بمونه
 

--- مجموعه اشعار کودکانه جدید ---


شعر کودکانه " خروس بی سواد "
اتل متل خروسه بی سواده
کسی تو ده سواد یادش نداده
تنبلی کرده ؟ نه بابا زرنگه
با تنبلی هر روز  و شب می جنگه
سحر که شد قوقولی قوقول می خونه
دوست نداره کسی تو خواب بمونه
دلش می خواد پاییز بره مدرسه
حیف که کمی از روباه می ترسه--- مجموعه اشعار کودکانه جدید ---


شعر کودکانه "حسنی شاگرد اوله"
حسنی ببین صدای چیه  تعجب
پشت در حیاط کیه
ببین کیه درمی زنه
می خواد به ما سربزنه
صدای اشنا بود
مملی ناقلا بود
حسنی که در رووا کرد
مملی  اونو صدا کرد
حسنی بریم به رود خونه
فرار کنیم از تو خونه
بریم به صحرا و دشت
یه بازی خوب مشت
مملی برو من نمی ام
همین کلام ختم کلام
چرا نمی ای به بازی
تو که یه رفیق نازی
الان چه وقت بازیه
اقا مملی حرفا چیه
می خوام تو خونه بمونم
چونکه می خوام درس بخونم
حسنی می ره به مدرسه
سر کلاس هندسه
مملی تکوچه ها وله
حسنی شاگرد اوله--- مجموعه اشعار کودکانه جدید ---

 

شعر "موهای سفید بابایی"
نی نی کوچولو با بابا ش بازی می کرد می خندید
تا این که بین موهاش چند تا  موی سفید دید
فکر کرد که دیگه با با ش پیر شده و می میره
احساس می کرد که خیلی دلش داره می گیره
نی نی به گریه افتاد ولی با با ش می خندید
اشک نی نی رو پاک کرد صورت اونو بوسید
می گفت  بخند عزیزم هنوز یه  زره پیرم
شاید که تا هزار سا ل زنده باشم نمی رم
 


--- مجموعه اشعار کودکانه جدید ---

 

شعر کودکانه درباره حیوا نات
خانم بز ناقلا
رفته برای چرا
چه قدر شاد وشنگوله
تو گردنش زنگوله
خروس می خونه آواز
بال هاشو می کنه باز
قو قولی قو قو می خونه
صبح شده اون می  دونه
خانم مرغوجوجه هاش
هستند همیشه با هاش
زندگی شون چه ساده
هستند  یه خانواده

 

 

 
پسندها (2)
نظرات (5) مشاهده جعبه ارسال نظر
انصراف
شاپرک
12 دی 93 2:37
سلام.نیکان تو مسابقه نی نی وبلاگ شرکت کرده کدش ۹۶ لطفا هر کی میتونه این شماره رو اس کنه به ۱۰۰۰۸۹۱۰۱۰هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم با هر خط فقط یه رای ثبت میشه لطفا هر کس می تونه با چند تا خط مختلف رای بده کد نود و شیش ۹۶ فقط بفرستید کافیه،مرسی
( باباي نگين و محمد حسین )
پاسخ
سلام برای شما و نیز دیگر دوستانی هم که خواسته بودند انجام دادم.
مامان فرزانه
17 دی 93 19:39
سلام دوست خوبم یه روز بیشتر نمونده به نتایج جشنواره تورو خدا بهمون رای بده نگو ولش کن بابا 74 رو به 1000891010 بفرس ممنونت میشم لطف کن خواهش میکن رای بده عزیزم
( باباي نگين و محمد حسین )
پاسخ
سلام برای شما و نیز دیگر دوستانی هم که خواسته بودند انجام دادم.
فراخوان گروه انسانهای سبز GPG
20 دی 93 19:40
همزمان با روز هوای پاک در همایش زیست محیطی و ورزشی " دوباره آسمان آبی " با شمــــا سبـــز می اندیشیـــم و سبـــز میمانیم کلیه اعضا، هواداران گروه انسانهای سبز 29 دی ماه جاری همزمان با روز هوای پاک از ماشین شخصی استفاده نخواهند نمود و از هم میهنان سبز اندیش بویزه ساکنان کلان شهرهای کشور نیز دعوت به عمل می آورند تا با همگرایی هدفمند، دوباره آسمان آبی را بر فراز شهرهایمان تجربه و چشمک زدن ستاره ها را به (((فرزندانمان هدیه))) کنیم. علاقه مندان به مشارکت در این همایش زیست محیطی و ورزشی می توانند روز دوشنبه 1393/10/29 از نقلیه عمومی نظیر اتوبوس، مترو، دوچرخه و حتی پیاده به امور روزانه خود بپردازند. مردم هوشمند هشت کلان شهر: اراک، اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، شیراز، کرج و مشهد مقدس به عنوان پیشروان اجرای این طرح کشوری هستند که با همراهی اثر بخش و همتی بلند دوباره آسمان آبی را به فرزندانمان هدیه خواهند کرد و سایر هم میهنان گرامی شهر ها و روستاهای کشور نیز به شکرانه برخورداری خود از هوای پاک و ترویج این فرهنگ و آموزش آن به کودکان و نوجوانان که آینده سازان این سرزمین کهن هستند در روز 29 دی ماه از ماشین شخصی استفاده نمی نمایند. به اطلاع هم میهنان گرامی میرسانیم در راستای گسترش فعالیتهای زیست محیطی بمناسبت گرامیداشت روز هوای پاک با همکاری حفاظت محیط زیست استان فارس، حفاظت محیط زیست استان اصفهان، شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، سازمان انتقال خون استان تهران، شرکت آب و فاضلاب استان تهران، سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران، موسسه مردم نهاد سیراف پارس و ... سرگروه بمدت یک هفته چند کلان شهر کشور را با دوچرخه رکاب خواهد زد./ شما هم میتوانید در راستای گسترش هرچه بیشتر این تفکر انسانی در جامعه به ما بپیوندید. دیدار سبز و سراسری ما روز دوشنبه 29 دی ماه 1393 در بزرگترین همایش بدون ماشین در کشور آماده تبادل لینک با سایت ها و وبلاگها میباشد. ما را با نام گروه انسانهای سبز به آدرس www.GPG.ir در قسمت پیوندهای وبلاگتان ثبت نمایید و سپس اعلام نمایید. سایت ها: گروه انسانهای سبز GPG www.GPG.ir ایران هخا انجمن ملی ایرانیان www.forum.iranhakha.com ایرانگردان و جهانگردان www.touristsupport.ir تبلیغات رایگان www.AvArAsA.com
محمد
22 دی 93 6:59
به ما هم سر یزن. با مطلب جدید "طرز تهیه چیزبرگر پنیری" آپ شدم .... امیدوارم از این غذا خوشتون بیاد ... منتظتونم ...
سارا
21 فروردین 95 19:38
سلام خسته نباشید شاعر این شعرها رو میشناسید؟ من میخواستم از بعضیهاشون استفاده کنم اما نیاز به کسب اجازه دارم. ممنون میشم راهنمایی کنید
1